STICHTING VRIENDEN VAN DE WIJKBUS MARIAHOEVE E/O

De Stichting heeft ten doel het verkrijgen van financiële middelen en het beschikbaar stellen daarvan om de exploitatie door vrijwilligers mogelijk te maken van een of meer vervoermiddelen.