STICHTING VRIENDEN VAN DE WIJKBUS MARIAHOEVE E/O

816175299
41155088
Ir.van der Sluijsplantsoen 26
2591 CW
's-Gravenhage
Peter Hoek

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verkrijgen van financiële middelen en het beschikbaar stellen daarvan om de exploitatie door vrijwilligers mogelijk te maken van een of meer vervoermiddelen.

Bestuur

Voorzitter Anneke Buijs - van Deventer
penningmeester George Vincentie
secretaris Peter Hoek
lid Henk van der Starre

Beloningsbeleid

Onze bestuursleden zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning.

Downloads