Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fly Webservices om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de ANBI vermelding en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bekijk hier ons certificaat met incassant ID.