Zet uw verplichte gegevens eenvoudig online op ANBI-S.nl

Om een kalenderjaar de ANBI gegevens te publiceren via
deze website betaalt uw stichting slechts € 30,- incl. BTW

Waarom publiceren?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Voor wie?

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI hun gegevens op een internetsite publiceren.
Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen dit doen.

Wat zijn de kosten?

Om een kalenderjaar de gegevens van uw ANBI via deze website te publiceren betaalt uw stichting slechts € 30,- incl. BTW. De gegevens zijn eenvoudig zelf aan te passen.

Welke gegevens zijn nodig?

 • De naam van de instelling
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
 • Het post- of bezoekadres van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • Functie van de bestuurder (zoals die staan aangegeven in de statuten)
 • De namen van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid (zowel zoals staat in de statuten, als voor de directie van de instelling)
 • Het beloningsbeleid voor het personeel. U volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Hoe vraag ik mijn gegevens op?

U kunt uw gegevens eenvoudig opvragen, zoals deze bekend zijn bij de Belastingdienst, van elke bestaande ANBI. Klik op de knop om doorverwezen te worden.

Vind een ANBI die op onze website is geregistreerd.

Laatste aanmeldingen
stichtingen gingen u voor
0
Scroll naar boven