STICHTING SAMEN GEITENKAMP

860083950
74951270
Doctor Schaepmanlaan 35
6823 AP
Arnhem
Jonathan Floor

Doelstelling

Het ondersteunen, bevorderen en organiseren van maatschappelijke activiteiten in de wijk Geitenkamp te Arnhem, waardoor wordt bijgedragen aan de leefbaarheid, sociale cohesie en de bestrijding van eenzaamheid en het bieden van praktische hulp.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Geert Driebergen 14-11-1984, voorzitter. waarnemend penningmeester
Jonathan Floor 10-12-1992, secretaris.
Josien Oosterhoff 27-01-1975, lid.
Er is gezamenlijke bevoegdheid met alle bestuursleden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen vaste onkostenvergoeding.

Downloads