STICHTING TOP 2000 LIVE HOOGLAND

858328951
70465835
Hellerweg 23B
3882 BV
Putten
A. Ketting

Doelstelling

Het doel van de Stichting is Fondsen te werven voor andere ANBI-instellingen via het organiseren van evenementen, waarvan de opbrengst naar het door de Stichtingsbestuur te bepalen goede doel gaat.

Bestuur

Voorzitter: de heer V.B. Tomassen
Secretaris: de heer A.F. Voskuilen
Penningmeester: Mw. A.P.E. Tomassen - Noortman

Beloningsbeleid

Het bestuur geniet geen beloning (onbezoldigd).

Downloads