NO MAD IS ME

865657634
91435579
Joost banckertsplaats 151
3012HH
Rotterdam
Giovanni Brand
Kunst

Doelstelling

No Mad Is Me produceert en presenteert podiumkunsten en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of bevorderlijk is. Hiervoor produceert de stichting tekst-, beeld- en geluidsuitgaven van voorstellingen voor zowel de commerciële markt als de publieke markt, en ook van al hetgeen direct of indirect bijdraagt aan de productie en/of de uitvoering van voornoemde voorstellingen.

Bestuur

Marlou Stolk (voorzitter)
Barbara Reijs (Penningmeester)​​
Nicole Bettonviel (secretaris)

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit drie personen. De zittingstermijnen zijn gesteld op maximaal 2 x 3 jaar, voor de voorzitter geldt hierop een uitzondering van maximaal 3 x 3 jaar. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. Medewerkers krijgen betaald volgens de CAO Toneel en dans.

Downloads

Scroll naar boven