STICHTING SOCIAAL WERK ROTARY UDEN

De Stichting Sociaal Werk Rotary Uden heeft, als nevenstichting van Rotary Club Uden (RC Uden) ten doel het behartigen – in de ruimste zin – van culturele, educatieve en maatschappelijke noden van derden, mits passend in de beleidslijn van de vereniging RC Uden en/of Rotary International (RI). De middelen daartoe komen rechtstreeks van de leden […]

STICHTING SOCIAAL WERK ROTARY UDEN Meer lezen »