BEURZENSTICHTING PETRUS VAN ROYE

816681879
41068110
Rochussenstraat 269B
3021NX
Rotterdam
P.H.G. Houben
Welzijn

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om mensen in binnen- en buitenland met beurzen te ondersteunen bij concrete projecten om zich zowel persoonlijk als intellectueel verder te kunnen ontwikkelen.

Bestuur

P.H.G. Houben - Voorzitter
F.M.J. Houben - Secretaris
C.C.E. van Egeraat - Penningmeester
T.M.E. Houben

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Downloads

Scroll naar boven