STICHTING MEESTER TILMANS

866310538
93201672
Strengstraat 5
6617 AT
Bergharen
Hubertina Wilhelmina Bemelmans
Gezondheidszorg

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen, met een focus op organisaties die:
a) bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid,
ondersteunen;
b) gezondheidszorg, in het bijzonder de zorg voor visueel beperkten, ondersteunen.
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.

Bestuur

Johannes Adrianus Hubertus Cornelis van Tilborg - Voorzitter
Hubertina Wilhelmina Bemelmans - Secretaris
Judith Schröder - Penningmeester
Marleen Johanna van den Broek
Twan Thomas Hugo Driessen

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Downloads

Scroll naar boven