HERVORMDE GEMEENTE WAAXENS-BRANTGUM

002627875
00000000000
Tjessenswei 6
9152BD
Waaxens
R. Wiersma

Doelstelling

De kerken staan midden in de beide dorpen. Als gemeente willen wij betrokken zijn bij het wel en wee van anderen, in Waaxens, Brantgum en daarbuiten. Het is de taak van het pastoraat en diaconie initiatieven te nemen om tot die betrokkenheid van de kerkelijke gemeente vorm te geven.
Diaconaat en pastoraat betekent dienen in de zin van: contacten leggen, een luisterend oor hebben en een helpende hand bieden.

Bestuur

Kerkenraad

Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Downloads