STICHTING DE PALM

865781503
91818273
Ferdinand Bolstraat 48
7545CH
Enschede
L. Schoppers

Doelstelling

De stichting streeft naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, duurzame relaties, leefbare cultuur en bevordert geestelijk en lichamelijk welzijn, ondersteunt gemeenschappen, promoot gendergelijkheid en leiderschapsbegrip. Dit gebeurt door scholing, training, kennisuitwisseling en projectondersteuning, met een focus op maatschappelijk welzijn en gelijkwaardigheid. Dit zonder winstoogmerk.

Bestuur

L. Schoppers - Voorzitter
J. G. R. van Dijk - Secretaris
D. A. Ostroga - penningmeester

Beloningsbeleid

n.v.t.

Downloads