STICHTING EET MEE!

8215.78.303
30275000
Molenkamp 48
3732 EV
DE BILT
A. Kastein

Doelstelling

Het bevorderen van sociale cohesie, onderlinge solidariteit en tegengaan van eenzaamheid onder inwoners van Utrecht en andere plaatsen in binnen- en buitenland. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

F. P. Faber - voorzitter
A. W. Breukelaar - penningmeester
M. van Dongen - secretaris
A.M. Zandbergen - algemeen lid

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Downloads