STICHTING GEBROEDERS GROENEWEGEN

8142.42.455
28103093
Vondellaan 51
2332 AA
Leiden
mevrouw mr. M.L. Beerman

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de stad Leiden en/of directe omgeving, met name medisch, cultureel en/of sportief gebied.

Bestuur

N. Cusell (voorzitter/secretaris) en W. de Bruijne (penningmeester).
Beleidsplan:
De stichting keert geld uit conform haar doelstelling.
De stichting gebruikt haar vermogen en werft geen verdere gelden.
Het vermogen van de stichting is belegd op een bankrekening.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Uitkering gedaan conform het doel uit de vermogensopbrengsten.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning.
Financiële verantwoording:
Activa, banksaldo EUR 600.000,-
Passiva, nihil

Downloads