STICHTING PHILLIS

858761919
71557717
Witteweg 1
6586 AD
Plasmolen
PJS Berens

Doelstelling

– Behoud van monumenten en ondersteunen van cultuur
– Ondersteunen van natuur- en milieuorganisaties
– Ondersteunen van cultuur
– Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

Bestuur

PJS Berens, voorzitter
HWC Raaijmakers, secretaris
MSN Berens, penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd. Het bestuur heeft recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Downloads