STICHTING STEUNFONDS FAJANS

816049002
4120614
Boslaan 8
1272 CX
Huizen
R.P. Blind

Doelstelling

Het bevorderen van de inzameling van gelden ter verlening van steun aan algemeen maatschappelijke belangen.

Bestuur

Mevrouw J.F.M. Kamer-Jansen - penningmeester
R.P. Blind - algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Vacatiegelden voor bestuursleden € 500 per jaar.

Downloads