STICHTING RESTAURATIE GROTE KERK TE LOCHEM

816081207
41038930
Tusseler 87
7241KD
Lochem
H.G. Kerstholt

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van middelen voor de instandhouding en restauratie van de Grote Kerk/Sint-Gudulakerk, gelegen aan de Markt te Lochem, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historisch monument te doen voortbestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuur

Voorzitter: J. Nijstad
Secretaris: H. Mengerink
Penningmeester: H.G. Kerstholt

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Restauratie Grote Kerk ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Downloads