STICHTING TUINPARK BUIKSLOTERMEER

860414875
75838583
Jutfaseweg 11
3522HB
Utrecht
Mirjam van Dootingh
Welzijn

Doelstelling

Doel van de stichting is het scheppen van voorwaarden voor en het duurzaam
bevorderen van activiteiten voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen, al dan
niet met een beperking, die Tuinpark Buikslotermeer bezoeken en die vastlopen in
de maatschappij, dit alles om lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn te
bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Voorzitter: van Hekken, Carolus Alexander
Penningmeester: Stroober, Maria Anna Catharina
Secretaris: van Dootingh, Mirjam

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar taken volledig onbezoldigd.

Downloads

Scroll naar boven