STICHTING ASIAN PERSUASION

859520092
73407801
Nadezjda Mandelstamstraat 39
1102JH
Amsterdam Zuidoost
Bart Deuss

Doelstelling

Het mogelijk maken van theaterproducties, presentaties, performances en andere multi-disciplinaire uitingen in relatie tot (post)koloniale onderwerpen, gerelateerd aan Nederland in ruime zin en gericht op een breed publiek, alsmede dit werk uit te dragen, te onderrichten, te ontwikkelen en publiceren, ten gehore te brengen

Bestuur

Bart Deuss, voorzitter
Hans schamlé, penningmeester, secretaris

Beloningsbeleid

conform de oprichtingsacte is bepaald onder artikel 4 punt 5: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Downloads