STICHTING VRIENDEN VAN “DE BREEJE HENDRICK”

09449498
41173650
Nicolaas Beetsstraat 1
2941 TN
Lekkerkerk
A. van den Dool
Ouderenzorg

Doelstelling

De Stichting Vrienden van De Breeje Hendrick stelt zich tot doel het welzijn van de bewoners van het centrum De Breeje Hendrick in Lekkerkerk en De Waterpoort in Krimpen aan de Lek te bevorderen. Zij ondersteunt financieel de activiteiten welke door De Breeje Hendrick en de Waterpoort binnen het daarvoor geldende budget niet of onvoldoende kunnen worden ondersteund. De inkomsten van de Stichting Vrienden van De Breeje Hendrick worden gevormd door donaties, schenkingen, legaten en de opbrengst van de tweejaarlijkse bazaar.

De activiteiten bestaan met name uit het financieren van hapjes, prijzen bingo, het maken van (kleinschalige) uitstapjes naar evenementen in de omgeving, het aankleden van de gezamenlijke woonruimten en allerlei andere zaken die het verblijf in het centrum kunnen veraangenamen. Jaarlijks maakt de Stichting Vrienden een verslag met financiële verantwoording van de activiteiten.

U kunt donateur worden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons op te sturen of door middel van een email naar [email protected], graag met vermelding van uw naam, adres en het bedrag wat wilt doneren.

Bestuur

A. Knuistingh Neven, voorzitter
A. van den Dool, secretaris
J. van Vredendaal, penningmeester
J. Timmerman-Slingerland, lid
K. de Bode-Rietveld, lid
R.W.G. Groen, lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning.

Downloads

Scroll naar boven