STICHTING VRIENDEN VAN GOUWESTEIN

816753131
41172988
van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA
Gouda
J.L.W.van Loon-Verhoeff

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het verwerven en beheren van gelden ten einde financiële ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van culturele en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van bewoners van Centrum Gouwestein, Het Binnenhof en Gouwestaete.
Dit in de breedste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door
ten eerste een financiële bijdrage te leveren voor aanschaffingen die niet of niet geheel ten laste van de door de overheid toegestane en/of gesubsidieerde exploitatierekening worden gebracht.
Ten tweede wensen te vervullen die het welzijn van de bewoners vergroten en zo mogelijk het leven veraangenamen.

Om dit doel te bereiken worden gelden verworven middels bijdragen van donateurs als ook uit schenkingen en legaten.

BELEIDSPLAN
De Stichting is gericht op het verwezenlijken van wensen en speelt in op verzoeken om extra voorzieningen of activiteiten te realiseren die ten nutte komen van de bewoners van Centrum Gouwestein, Het Binnenhof en Gouwestaete.

Het financieel jaaroverzicht is bijgevoegd.
In 2010 is het nieuwe Gouwestein en Gouwestaete geopend. Hier heeft de Stichting haar steentje (zeg maar grote steen) aan bij gedragen door vele wensen die er waren te kunnen realiseren. We denken aan de inrichting van de snoezelkamer, aanschaf van tuinmeubilair en spellen voor de verpleegafdelingen om maar iets te noemen.
2013 Is een rustig jaar geweest wat de uitgaven betreft.
Onze dank gaat uit naar alle gulle gevers die dit mogelijk maken.

Het bestuur bestaat uit vijf personen, met toevoeging van de directeur van Gouwestein als adviserend lid.

.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen
R.E. (Rob) Berretty, voorzitter
J.L.W. (Janneke) van Loon-Verhoeff, secretaris
D.C.M. (Dick) Jaspers, penningmeester
W.P.J. (Nanny) Klaasse- van den Hil, lid
B.(Brigitte) Coren, lid
P. (Paulien) de Graaff-Straver, adviserend lid

Beloningsbeleid

bestuursleden ontvangen geen beloning.