STICHTING MOBACH KERAMIEK COLLECTIE

804172754
41186721
Kanaalweg 24
3526 KM
Utrecht
Hannie Schaddelee
Kunst

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel een keramiekmuseum te beheren en in stand te houden, alsmede het bijeenbrengen, verzamelen, beheren en exposeren van keramische kunstwerken met name verband houdende met de Mobach-collectie.

Bestuur

Jonkheer Mr J.E.H. Clifford Kocq van Breugel (voorzitter)
A.M.J. van der Zee-Kemper (secretaris)
J. Schaddelee-Wiggers (penningmeester)
K. Mobach (bestuurslid)

Beloningsbeleid

er worden geen vergoedingen (zowel financieel als materieel) gegeven

Downloads

Scroll naar boven