STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL

Het ondersteunen van de (eigen identiteit van de) door de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort (“de Nijepoort”) in stand gehouden school en het bevorderen van goed onderwijs op deze school en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.