STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL

807943733
41265291
Groenekanseweg 68
3737 AH
Groenekan
C.M. Stekelenburg

Doelstelling

Het ondersteunen van de (eigen identiteit van de) door de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort (“de Nijepoort”) in stand gehouden school en het bevorderen van goed onderwijs op deze school en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Bestuur

Carlijn Stekelenburg (voorzitter per 1/9/20)
Rafique Jabri (secretaris)
Michel Broos (penningmeester)

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders komt geen beloning toe

Downloads