ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE

Het handhaven, uitdragen en bevorderen van de pedagogische principes en -toepassingen voor de volledige ontwikkeling van de mens, zoals geformuleerd door Maria Montessori.

ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE Meer lezen »