ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE

002958521
40531711
Koninginneweg 161
1075 CN
Amsterdam
Lynne Lawrence, Executive Director

Doelstelling

Het handhaven, uitdragen en bevorderen van de pedagogische principes en -toepassingen voor de volledige ontwikkeling van de mens, zoals geformuleerd door Maria Montessori.

Bestuur

ARTIKEL 10,1
Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit drie of meer leden, die uit hun midden een voorzitter en een penningmeester benoemen.
De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat het aantal bestuursleden dat eventueel een relatie heeft, altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan: familieleden tot en met de vierde graad, gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden.

Namen van bestuursleden:

Philip O’Brien, voorzitter (afgetreden oktober 2022, overgenomen door Alain Tschudin)
Ian Stockdale, penningmeester
Jennifer Davidson
Henk Franken (afgetreden april 2022)
Christine Harrison
Jacquie Maughan
Patricia Miller
Jennifer Shields
Junnifa Uzodike
Alain Tschudin (vanaf april 2022)

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen salaris. Reis- en verblijfskosten kunnen worden vergoed.
De salarissen van de secretariaatsmedewerkers worden in vrije onderhandeling vastgesteld, er is geen CAO.

Downloads