STICHTING MEESTER TILMANS

De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen, met een focus op organisaties die: a) bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid, ondersteunen; b) gezondheidszorg, in het bijzonder de zorg voor visueel beperkten, ondersteunen. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en […]

STICHTING MEESTER TILMANS Meer lezen »