STICHTING BAARNHUIS

1. Het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een begeleid wonen project voor mensen met een verstandelijke beperking en/of licht lichamelijke beperking 2. Het samenwerken met andere partijen ter realisatie van het project BaarnHuis 3. Het operationeel inrichten en in stand houden van het BaarnHuis als begeleid wonen project