STICHTING MOBACH KERAMIEK COLLECTIE

De Stichting heeft ten doel een keramiekmuseum te beheren en in stand te houden, alsmede het bijeenbrengen, verzamelen, beheren en exposeren van keramische kunstwerken met name verband houdende met de Mobach-collectie.