STICHTING SOMMAX

De stichting SoMMaX heeft tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in India, met een focus op vrouwen en kinderen, door middel van een holistische aanpak: onderwijs, gezondheid, vrouwen empowerment en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. De stichting SoMMaX werkt nauw samen met de Rural Connextion Foundation in Jaipur.