Ontwikkelingshulp

STICHTING MAMA LUMU

Stichting Mama Lumu wil de allerarmste weduwen, wezen en kinderen op het platteland in Oeganda perspectief en mogelijkheden bieden om vrij te komen uit armoede, en hiermee handen en voeten geven aan het christelijke geloof. Wilt u ons (periodiek) steunen? Dit kan via https://donorbox.org/mama-lumu of rechtstreeks overmaken op IBAN NL94BUNQ2105742661 Wil je een sponsoringproject starten

STICHTING MAMA LUMU Meer lezen »

STICHTING MORE

De doelstellingen van Stichting MoRe zijn: Het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede door het financieel en in natura steunen van arme mensen in binnen- en buitenland. Stichting MoRe is in januari 2023 opgericht, omdat armoede en de gevolgen daarvan in binnen- en buitenland steeds meer zichtbaar worden. De oprichters en huidige bestuurders

STICHTING MORE Meer lezen »

STICHTING SOMMAX

De stichting SoMMaX heeft tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in India, met een focus op vrouwen en kinderen, door middel van een holistische aanpak: onderwijs, gezondheid, vrouwen empowerment en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. De stichting SoMMaX werkt nauw samen met de Rural Connextion Foundation in Jaipur.

STICHTING SOMMAX Meer lezen »

STICHTING LINDENHOF

Het verstrekken van giften aan scholen in India met name in de stadstaat Karnataka, Sriramanahalu, aan Tibetaanse vluchtelingen in Mundgod alsmede ontwikkelingsprojecten in het algemeen in India en Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

STICHTING LINDENHOF Meer lezen »

Scroll naar boven