STICHTING WOONVORM BREEDELEY

Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een beperking. Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied Het bemiddelen bij het afsluiten van individuele huurcontracten.

STICHTING WOONVORM BREEDELEY Meer lezen »