STICHTING WOONVORM BREEDELEY

8114.99.935
20108457
Mozartlaan 29
4837EH
Breda
Martien Braber

Doelstelling

Het bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een beperking.
Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied
Het bemiddelen bij het afsluiten van individuele huurcontracten.

Bestuur

Martien Boudewijn Braber, voorzitter
Cornelis Adrianus Petrus Maria Schoenmaker, penningmeester
Maria Henrica Antonia Dirkx, secretaris
Leintje Koster, lid
Marjolein Petra den Boer- Braber, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.
Er zijn verder geen werknemers.

Downloads