STICHTING ORGANISATIE KINDEREN BOEKAREST

Hulp aan straatkinderen in Oost-Europa, met name Boekarest (Roemenië) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.