STICHTING ORGANISATIE KINDEREN BOEKAREST

8156002781
34158471
Parkstraat 27
1506 WB
Zaandam
drs F. Konijnenberg

Doelstelling

Hulp aan straatkinderen in Oost-Europa, met name Boekarest (Roemenië) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Voorzitter : drs F. Konijnenberg.
Secretaris : P. R. Hullen.
Penningmeester : E. C. F. Konijnenberg.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.
Actueel verslag activiteiten: in het financiële jaarverslag,
balans en staat van baten en lasten.

Downloads