STICHTING GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS GRONINGEN

Het evangelie te verkondigen. Wekelijkse samenkomsten.