STICHTING GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS GRONINGEN

RSIN806203924
41009528
Plutolaan 329
9742 AA
Groningen
mw.T.Terpstra

Doelstelling

Het evangelie te verkondigen.
Wekelijkse samenkomsten.

Bestuur

K.Heslinga Voorzitter
T.Terpstra Penningmeester
T.Boonstra Organisator