STICHTING BDR THERMEA PROJECT FOUNDATION

Het bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het algemeen, onder meer doch niet uitsluitend door het bevorderen van opleiding en ontwikkeling van (vak)mensen, in het bijzonder met het oog op het stimuleren van duurzaamheid en innovatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geen winstoogmerk, algemeen […]

STICHTING BDR THERMEA PROJECT FOUNDATION Meer lezen »