STICHTING BDR THERMEA PROJECT FOUNDATION

864759940
88743535
Kanaal Zuid 106
7332BD
Apeldoorn
Yvette van der Kloet
Algemeen

Doelstelling

Het bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het algemeen, onder meer doch niet uitsluitend door het bevorderen van opleiding en ontwikkeling van (vak)mensen, in het bijzonder met het oog op het stimuleren van duurzaamheid en innovatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geen winstoogmerk, algemeen nut

Bestuur

Voorzitter: de heer Gerrit Schipper
Secretaris: Mevrouw Yvette van der Kloet
Penningmeester: Mevrouw Britt Bremer

Beloningsbeleid

Onbezoldigd met uitzondering van vacatievergoeding cfm ANBI richtlijnen

Downloads

Scroll naar boven