STICHTING ABOVE AND BEYOND HOLLAND

852471348
57180288
Haringvliet 373
8032HK
Zwolle
Evert Verschuure

Doelstelling

Oude doelstelling is komen te vervallen.

Nieuwe doelstelling: geld inzamelen voor het fietsen project voor de blinden
van het Blinden Instituut in Jeruzalem Israel