STICHTING GOD’S INHERITANCE

854611277
62039806
Vlaamse Gaai 3
3893KE
Zeewolde
Jeroen Doorn
Godsdienstig

Doelstelling

In essentie is de stichting een internationale en interkerkelijke christelijke bediening, met focus op het ontsluiten van al het goede van God voor hen die willen geloven, gericht op herstel in de breedste zin van het woord. Wij richten ons hierbij op alle gelovigen, persoonlijk en als gemeenschap.

Bestuur

J. Doorn, voorzitter
A. Doorn, penningmeester
K. Timmerman, secretaris
B. Overton, lid

Beloningsbeleid

Vanuit de stichting wordt niemand persoonlijk materieel beloond. Indien van toepassing worden wel onkosten vergoed aan bestuursleden of vrijwilligers.

Downloads

Scroll naar boven