STICHTING BEDRIJFSHISTORISCHE COLLECTIE DAMEN

861947423
81134584
Avelingen West 20 / Postbus 1
4200 AA
Gorinchem
Dina Damen

Doelstelling

Het behouden van al wat Damen vanaf 1927 op het gebied van scheepsbouw heeft verworven en het toegankelijk maken van dit culturele historisch erfgoed voor een breed publiek. De Stichting vindt het belangrijk dat nieuwe generaties kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Kennis over geschiedenis is belangrijk voor de toekomst. Het verhaal van het familiebedrijf Damen maakt de geschiedenis inzichtelijk en levend. Jongeren zijn een doelgroep van de Stichting maar zeker niet de enige. Jong en oud kan iets leren en zich laten inspireren. Ook lokale wortels (Hardinxveld, Gorinchem) worden verstevigd en biedt de lokale gemeenschap iets om trots op te zijn. De Stichting brengt de verzameling/collectie in kaart, maakt deze volledig en zorgt voor goede archivering.
Geheel volgens de tradities en waarden van het (familie)bedrijf doet de Stichting dat op geheel eigen wijze en altijd met oog voor de omgeving.
De Stichting zoekt samenwerking met o.a. musea en scholen/opleidingsplekken om bij te dragen aan exposities. Materialen kunnen worden uitgeleend en in bruikleen worden gegeven.
De collectie omvat foto- en filmmateriaal, bouwtekeningen, schaalmodellen van schepen, relatiegeschenken, oude gereedschappen, papieren documenten, boeken, brochures, uitgaven van kranten en vakbladen, kantoorinrichting, e.d. De collectie wordt voortdurend aangevuld en uitgebreid met stukken die relevant zijn met betrekking tot de bedrijfshistorie.
Elk jaar wordt er een thematische expositie ingericht, die vrij toegankelijk is voor een breed publiek. Scholen worden actief uitgenodigd om met leerlingen de expositie te bezoeken.
De Stichting is voor haar bestaan afhankelijk van donaties en giften. Fondsen worden geworven onder maritieme bedrijven, toeleveringsbedrijven aan de maritieme sector, particuliere begunstigers en donateurs.

Bestuur

Annelies Damen (voorzitter)
Petra Verheij (secretaris)
Nelis de Jong (penningmeester)

Beloningsbeleid

geen