STICHTING OMEGA ARNHEM EN OMSTREKEN

862891486
83482083
Koningsboulevard 196
1852 PM
Huissen, gemeente Lingewaard
Guido Scheltens

Doelstelling

Het ondersteunen en organiseren van samenwerking tussen kerken in Arnhem en omstreken bij de Alpha-cursus (kennismaking met het christelijk geloof) en aanverwante activiteiten; het stimuleren van interkerkelijke samenwerking bij het organiseren van cursussen en activiteiten.

Bestuur

Guido Scheltens (voorzitter)
Stanley Neyndorff (secretaris)
Wim Bos (penningmeester)
Natascha de Goey (algemeen adjunct)
Er is gezamenlijke bevoegdheid met alle bestuursleden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen vaste onkostenvergoeding.

Downloads