STICHTING STEUNFONDS CHRISTELIJKE GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN IN DE REGIO NIEUWE WATERWEG-NOORD

814787575
41141493
Lijsterlaan 35
3135 AA
Vlaardingen 3135KL
P.P.van Duikeren

Doelstelling

Stichting in 1980 voortgekomen uit ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij is gelieerd aan de organisatie van Philadelphia-Zorg. Zij ondersteunen de organisatie met hulpvragen t.b.v. de bewoners van 3 locaties 1] Land van Belofte te Schiedam, 2] De Haemstedehof te Vlaardingen 3] De Westkaap te Vlaardingen. Stichting heeft als doel het beheren van gelden uit giften en legaten

Bestuur

Voorzitter =functie momenteel vacant
Secretaris mevrouw M.C. de Wit Meijer
Penningmeester dhr. P.P. van Duikeren
Bestuurslid mevrouw R.N. Westerholt

Beloningsbeleid

geen

BELEIDSPLAN:
De stichting reageert op hulpvragen vanuit bovengenoemde locaties van
Philadelphia-Zorg waar geen vergoeding of subsidiabele mogelijkheden bestaan