STICHTING DE BIJDRAGE

864308437
87488906
Cordell Hullplaats 22
3068VH
Rotterdam
Iris kortekaas

Doelstelling

Ontmoetingsruimte; het (doen) mogelijk maken van ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel jong als oud, waarbij ze van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Dit doel tracht bereikt te worden door:

-het (doen) organiseren van sociale activiteiten en dagbesteding
-het (doen)openstellen van een ontmoetingsruimte
-het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en bijeenkomsten
-het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting middels verschillende beschikbare vormen van media
-samenwerken met diverse relevante organisaties en instellingen

Bestuur

Het bestuur van Stichting de Bijdrage bestaat vooralsnog uit drie leden:
Iris Kortekaas (oprichtster en secretaris)
Bart Lubbers (penningmeester)
Els Sneep (voorzitter)

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen wel vergoed worden, mits redelijkerwijs. de gemaakte kosten dienen verantwoord te worden.
Er is geen sprake van personeel.
Vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding ontvangen, de gemaakte kosten dienen verantwoord te worden.

Downloads