STICHTING LEEN EN LINDA MULCKHUIJSE

863519453
85129399
De Fruittuinen 10
2132NZ
Hoofddorp
E.M. Verstraten

Doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel:
a. het financieel ondersteunen van organisaties die het algemeen nut beogen, met een focus op organisaties die:
a. topsporters en ruiters met een beperking ondersteunen; en
b. kwetsbaren in de regio Haarlemmermeer en omgeving ondersteunen;
b. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het vermogen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten ter verwezenlijking en bevordering van het statutaire doel zoals hiervoor genoemd.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

A.J. van der Pijl (voorzitter)
M.P.J. Vester (secretaris)
E.M. Verstraten (penningmeester)

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Downloads