STICHTING LINDENHOF

809951216
41189584
Bolbergseweg 4
4854NG
BAVEL
Dhr. M. Messing

Doelstelling

Het verstrekken van giften aan scholen in India met name in de stadstaat Karnataka, Sriramanahalu, aan Tibetaanse vluchtelingen in Mundgod alsmede ontwikkelingsprojecten in het algemeen in India en Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Dhr. M.M. Messing (voorzitter)
Dhr. F.M.J. van Rijn (penningmeester)
Dhr. I.M. ten Hove (secretaris)

Beloningsbeleid

Bestuurders krijgen geen beloning

Downloads