STICHTING KUNST EN CULTUUR HORN

811014241
12047368
Heer Dirkstraat 10
6085 CS
Horn
M. Deceunink-Meulenberg
Kunst

Doelstelling

Het entameren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur waaronder begrepen het houden van manifestaties. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruim ste zin des woords. En de vereniging Harmonie de Drie Horens financieel te ondersteunen.

Bestuur

Voorzitter: Mr. Th. Linssen
Secretaris: T. Nijskens
Penningmeester: M. Deceunink-Meulenberg

Medebestuurders: M. Rutten-Giebels
P. van Kempen
I. Baptist

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er worden daarom geen beloningen of andere vergoedingen uitbetaald.

Downloads

Scroll naar boven