STICHTING MAMA LUMU

866095184
92546722
Blekerssingel 55
2806AC
Gouda
Coen de Haan ([email protected])

Doelstelling

Stichting Mama Lumu wil de allerarmste weduwen, wezen en kinderen op het platteland in Oeganda perspectief en mogelijkheden bieden om vrij te komen uit armoede, en hiermee handen en voeten geven aan het christelijke geloof.

Wilt u ons steunen, kijk dan op https://bunq.me/MamaLumu
IBAN NL94BUNQ2105742661

Wil je een sponsoringproject starten voor Mama Lumu? Dit kan via https://supp.to/stichting-mama-lumu

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Mama Lumu bestaat uit de volgende leden:
- Voorzitter Dhr. G.P. Bleumink
- Secretaris Mevr. H.A. van Middelkoop
- Penningmeester: Dhr. C. de Haan

Beloningsbeleid

Er wordt geen enkele beloning of vergoeding uitgekeerd aan bestuursleden van Stichting Mama Lumu.

Downloads