STICHTING MARIA

816129800
08081864
Mecklenburglaan 20
7315DS
Apeldoorn
de heer M.J. Brouwer

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van al dan niet financiële ondersteuning op het gebied van scholing, gezondheid, welzijn en milieu, zowel in als buiten Nederland, en voorts al hetgeen met één ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

~ M.C.J. van der Horst - Hoffmans;
~ P. Bakker - van der Velde;
~ M. Stolle - de Vries;
~ J.E.H. van der Velde - Goedhart;

Beloningsbeleid

De bestuurders zullen geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Downloads